Kimi Şikâyet Ediyorsun?

12. yüzyılın meşhur mutasavvıf alimi, Kadiriyye tarikatının pîri Abdülkadir-i Geylânî k.s., “Fütûhu’l-Gayb” adlı eserinde başa gelen musibetler karşısında takınılması gereken edebi şöyle anlatır:

İçinde bulunduğun hali kimseye bildirme. Ünsiyetin Hak Tealâ ile olsun. Huzuru O’nda bul. Yalvarış ve yakarışın yalnızca O’na olsun. Zira O’ndan başka fayda veya zarar vermeye muktedir olan; izzet ve zillete düşürmeye gücü yeten, yükseltip alçaltan, fakirlik ya da zenginlik veren yoktur.

Her şey O’nun mahlûkatıdır ve O’nun tasarrufu altındadır. Her şey O’nun izin ve emriyle geçekleşir, O’nun dilediği şekilde ve ölçüde oluşur. O’nun geciktirdiğini öne alabilecek ya da öne aldığı bir şeyi geciktirebilecek bir varlık yoktur.

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir.” (Yûnus, 107)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.