Tavan Arası

Kitaplar Arasında

Tarihimize dair esaslı bir okuma seferberliğine ihtiyacımız var. Bu okuma seferberliği ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar devam etmeli. Önce çocuklarımıza ve gençlerimize genel bir tarih şuuru vermeli, ecdadın hizmetlerini anlatmalıyız. Okurken gezdirmeli, göstermeliyiz de. Camileri, medreseleri, hanları, hamamları, pazarları, kervansarayları, sarnıçları, kaleleri, müzeleri… Aynı zamanda, fırsat varsa atölyeler kurup ortak çalışma imkânları sağlamalı; okçuluk, binicilik, hattatlık, ciltçilik, demircilik gibi tarihin canlandığı alanlarda çalışmalar yapmalıyız.

Tarih okumalarını sevdirmenin en güzel yolu vesileler üzerine okumalar yapmaktır. Mesela gündemde canlı bir Filistin meselesi var. Ayrıca 2018 yılı merhum Sultan Abdülhamid Han’ın yüzüncü vefat yılı. Gelin, bu iki vesileden hareketle Filistinli bir siyasetçi olan Refik en-Nedşe’nin yazdığı “Abdülhamid Han ve Filistin” adlı kitabı okuyalım.

Refik en-Nedşe, eserinde meseleyi bütün yönleriyle tahlil edip şöyle diyor: “Abdülhamid, Siyonist ve emperyalistlerin Filistin için besledikleri gizli emelleri biliyordu. Bu bakımdan Filistin’i kurtarmak için olanca gücüyle çalıştı.

Ali Sözer’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.