Ümmetin Üstünlüğü ve Tabakaları

Bu ümmetin yani “Ümmet-i Muhammed”in üstünlüğü pek çok ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte ifade edilmiştir. Allah Tealâ onlar hakkında; “insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet” buyurmuş, Rasulü s.a.v. de; “Benim ümmetim ilahî rahmete erdirilmiş ümmettir!” beyanında bulunmuştur. (Ahmed, el-Müsned, 32/453-454; Bezzâr, el-Müsned, 8/100-101)

Davet, icâbet ve ittibâ

Hiç kuşkusuz Rasul-i Ekrem s.a.v.’e ümmet olmak büyük bir devlet ve nimettir. Lakin gerçekten övgüye layık olmak, ayetlerle hadislerde belirtilen niteliklerde ümmetin bir ferdi olabilmektir asıl büyük devlet. Bunun için ümmetin anlamı nedir ve kimlerden oluşur, makbul olan hangisidir, bunun anlaşılması gerekir.

Âlimler, ümmetin kimlerden oluştuğu hakkında farklı açıklamalarda bulunmuşlardır. Kimisi ümmetin İslâm dinine mensup olanlardan ibaret olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise, Hz. Peygamber s.a.v.’in dine davet etmek için gönderildiği ve kendilerine davetin ulaşması ile mazeretleri kalmayan ve aleyhlerinde delil oluşan bütün insanların ümmete dahil olduğunu ifade etmiştir.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.