Vecd ve Cezbe

Cezbe, ruhun ve kalbin Allah’a yükselmesi, Allah tarafından çekilişidir. Cezbe, Allah Tealâ’nın ihsanıdır. Kimi kişide kırk yılda bir tezahür ederken, kiminde sayısız defalar görülebilir.

Cezbe, tasavvuf âlimlerimizin bildirdiğine göre iki kısımdır. Birincisi külfetsiz ve meşakkatsiz gelen, ikincisi külfetli ve meşakkatli gelen cezbedir. Bu tarif “kendinden geçme” anlamına gelen “vecd” kavramını da anlatmaktadır. Vecd ve cezbe Allah’ın lütfudur, şeytanın aldatması değildir. Allah Tealâ’ya olan sevgiden, O’na yönelişten meydana gelir.

Kur’an-ı Azimüşşan okunurken insanın içinden gelen coşkunluk bu hale örnektir. Kur’an okunurken içinden coşup ağlayamayana Rasulullah s.a.v. “Ağlar gibi yapın.” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemekle vecde gelmeyenin sevgisi Yaradan’a değil yaratılanlara dönüktür.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.