Yoldakiler ve Ulaşanlar

13. yüzyıl sûfi alimlerinden Ataullah İskenderî k.s. hazretleri “el-Hikemü’l-Atâiyye” adlı meşhur eserinde, zikrin önemi ve kalbin halleri hakkında şöyle demiştir:

Hali seni uyandırmayan ve sözü seni Allah’a teşvik etmeyen kişiyle arkadaşlık etme. Hali senden kötü kişiyle arkadaşlık etmen, halin kötü olsa da çoğu zaman sana kendini güzel gösterir. Güzel ameller güzel hallerin neticesidir. Güzel haller ise kalplere inen makamların gerçekleşmesindendir.

Zikirde kalbin huzurlu değil diye zikri terk etme. Çünkü zikirden tamamen gafil olmak, zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür. Umulur ki Allah seni gafletli zikirden uyanık zikre, uyanık zikirden huzurlu zikre ve ondan da mâsivâdan kopuş zikrine yükseltebilir. “Bu Allah’a hiç zor değildir.” (İbrahim, 20)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.