Bitmeyen Millî Mücadele

Millî mücadele, bütün müslümanların “millet ehli olma ve varlıklarını millet ehli olarak muhafaza etme” mücadelesidir. Bu mücadeleye bazen bir kavim, bir ülke, bir topluluk öncülük etse de Kur’anî bir kavram olan “millet”, şimdilerde zannedildiği gibi doğrudan “kavim” anlamına gelmez.

Fakat bugün pek çok müslüman, milleti kavim zannettiği için milli mücadeleyi bir kavmin, bir ülke ahalisinin yahut herhangi bir topluluğun kendi çıkarlarını koruma çabası olarak anlamakta, bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünebilmektedir.

Oysa millet ehli olma ve öyle kalma mücadelesi bütün müslümanlar için imkanları nispetinde bir mükellefiyettir ve millet tasavvurumuzu Kur’an-ı Kerim’e göre yeniden belirlemedikçe bu mükellefiyet hakkıyla ifa edilemeyecektir.

Ali Yurtgezen’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.