Güldeste

Sâdât-ı Kiram efendilerimizden Şeyh Abdurrahman-ı Tahî k.s. hazretleri şöyle buyurur:

Gavs-ı Geylanî k.s.’nin tarikat silsilesinin ulaştığı Serî-i Sekatî k.s. hazretlerinin şöyle dediği rivayet edilir: “Tasavvuf şu üç esasa dayanır:

  • Sûfinin marifet nuru takva nurunu söndürmez. Yani sûfinin irfanı arttıkça takvası ve amelleri artar.
  • Sûfi Kur’an ve Sünnet’in zâhirine ters düşen batınî halleri konuşmaz.
  • Kerametler sûfiyi Allah’ın haram sınırlarını aşmaya sevk etmez.

Bişr-i Hâfî rh.a. anlatıyor:

Rasulullah s.a.v. Efendimiz’i rüyamda gördüm. Bana:

– Ey Bişr! Biliyor musun Allah Tealâ neden insanlar içinde senin şanını yüceltti, dedi. Ben:

– Hayır, bilmiyorum Ey Allah’ın Rasulü, deyince:

– Sünnetime tâbi olman, salihlere hizmet etmen, kardeşlerine nasihat etmen ve ehl-i beytimle ashabıma olan muhabbetin sebebiyle Allah senin şanını yüceltti, buyurdu.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.