Güzel Hasletler

Hz. Peygamber s.a.v.’in ahlâkı, Rabbimiz tarafından “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 4) buyrularak övülmüş ve yüceltilmiştir. Rasul-i Ekrem s.a.v. de sahip olduğu bu güzel ahlâkın, kâmil ve mükemmil (kemale erdirici) bir mürebbinin kendisini terbiye etmesi ve yönlendirmesinden kaynaklandığını, “Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de mükemmel yaptı!” hadisiyle ifade buyurmuştur.

“Andolsun ki Rasulullah sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb, 21) ayet-i kerimesiyle Rasulü’nü müminlere örnek gösteren Yüce Rabbimiz, elbette onun güzel ahlâkının da müminler tarafından örnek alınmasını istemekteydi. Güzel ahlâkın önemine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, bunu değişik vesile ve zamanlarda ifade etmekteydi.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.