İnşirah Nedir?

İnşirah suresi müşriklerin, fakirlikleri sebebiyle müminleri ayıplamaları üzerine nazil olmuştur.

Bu mübarek sure, Rasul-i Ekrem s.a.v.’in nail olduğu nimetleri bildirmekte, Efendimiz’in uğradığı mihnet ve şiddetin giderileceğini müjdelerken bir yandan da salih amellere devamını ve yalnız Cenab-ı Hakk’a tevekkül ve teveccühte bulunmasını emretmektedir.

Şöyle ki: Ey peygamberlerin en efdali! (Senin göğsünü) peygamberlik feyziyle, ilim ve marifetle (açıp genişletmedik mi?) elbette ki genişlettik. Ey insanların en şereflisi! Senden hüzün ve kederi giderdik, kalbine bir metanet, manevi bir zevk ihsan ettik. Seni ilahî bir kuvvetle kuvvetlendirdik. Büyük bir ruh ile şaşkınlıktan yolu bulmaya, üzüntüden sevince, darlıktan genişliğe erdirdik. Evet, sen bu ilahî lütfa nail olansın.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.