Kalbe Gelen Düşünceler

11. yüzyılın meşhur mutasavvıfı, kelam, tefsir ve hadis alimi Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyrî k.s., tasavvuf tarihinin en önemli kaynaklarından sayılan “er-Risale” adlı eserinde kalbe gelen düşünceler hakkında şunları söyler:

Havatır, kalbe gelen bir hitap yani çağrı ve düşüncedir.

Bu havatır, bazen meleğin kalbe bir düşünceyi atması, bazen de şeytanın vesvesesi ile olur. Havatır, bazen nefsin gizli fısıltı ve vesveseleriyle oluşurken, bazen de Hak Tealâ tarafından kalbe atılır.

Kalbe gelen düşünce melekten olunca ona ilham denir. Nefisten olunca hevacis (gizli fısıltı ve desise) denir. Şeytan tarafından olana vesvese denir. Yüce Allah tarafından kalbe atılan duygu ve düşünceye de hak düşünce denir. Bütün bunlar kalbe atılan bir çeşit konuşmalardır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.