Kavramlar ve Manalar

Zihnimiz kavramlar üzerinden işler. Düşünce ufkumuzun genişliği, fikrimizin derinliği ancak kavramlarla ölçülür. Bir mananın nasıl adlandırıldığı, bir kavramın hangi manaya geldiği önemlidir bu yüzden. Kullandığımız kavramlar sadece bir şey anlatmanın değil, bir şeyi doğru şekilde anlamanın da temel unsurudur.

Müslümanlar olarak son birkaç yüzyıldır içine düştüğümüz ve tabir-i caizse girdabında çırpınıp durduğumuz fikir kargaşalarının başlıca sebebi de kavramlarımızı yitirmekten başka bir şey değil. Düşünce kabiliyetimiz de aynı kısır döngüde. Zihinler daraldıkça kavramların manasını unuttuk, kavramlar daraldıkça düşünemez, anlayamaz, anlatamaz hale geldik. Kendi lügatimizdeki manaları ve kavramları kaybetmemiz hafife alınır bir durum değil; zira kaybettiğimiz bizi biz yapan müslüman idrakı. Daha açık ifade etmek gerekirse müslüman kimliğimiz.

Biz müminler için her konuda olduğu gibi bu hususta da yapılması gereken şey belli; düşüncelerimizi Kur’an ve Sünnet’in beyan buyurduğu hakikate uygun şekilde bir kere daha gözden geçirmek ve kavramlarımızı yine Kur’an ve Sünnet’in bildirdiği mana ile istikametine oturtmak…

Kadirşinas milletimizin içeride ve dışarıda açıktan bir “mücadele” verdiği bugünlerde “Millî” ve “Millet” kavramlarını daha sık kullanır olduk. Dosya konumuzda Ali Yurtgezen’in kaleme aldığı, yakın dönem tarihimizdeki kırılmaları da ele alan ve “Millet” olarak bugün geldiğimiz noktayı izah eden “Bitmeyen Millî Mücadele” başlıklı yazısını dikkatinize sunuyoruz.

***

Bu ay Allah Tealâ nasip ederse, mübarek üç ayların ilki olan Receb-i Şerif’e gireceğiz ve ilk Cuma gecesinde Regaib Kandili ile müşerref olacağız. Eriştiğimiz bu kutlu zamanların feyz ve bereketinin ömrümüzün her anını kuşatması temennimizdir. Bu vesileyle Rabbimizden bütün mümin kardeşlerimiz adına af ve mağfiret diler, İslâm ümmeti için felaha ve fetihlere vesile olmasını niyaz ederiz.

Nisan sayımızda buluşmak üzere inşallah…