Nazargâha Nazar Kıl!

17. yüzyıl mutasavvıf alimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd k.s. “Risâletü Âdâbi Sülûki’l-Mürîd: Müridin Edepleri” adlı kitabında kalbin nasıl korunacağı konusunda şöyle der:

Kişinin, Allah Tealâ yolunda ilk yapacağı şey bütün günahlardan Allah’a tövbe etmektir. Eğer kullardan birisine zulmederek bir şey almışsa, mümkünse onu sahibine iade etmelidir, mümkün değilse hak sahibinden helallik istemelidir. Çünkü üzerinde kul hakkı olan kimsenin Allah yolunda yürümesi mümkün değildir.

Tövbenin kabul edilmesinin şartı, samimi bir şekilde geçmiş günahlardan pişmanlık duymak ve ömür boyu bir daha o günaha dönmemeye kararlı olmaktır. Eğer kişi tövbe ettikten sonra günahları işlemeye devam ederse tövbesi kabul edilmez.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.