Üç Aylar Takvimi

Rahmet Rüzgârları

Zamanı yaratan ve insanı zaman ile kayıtlayan Allah’a hamd olsun. Kulunun üzerindeki nimetini artırmak için bir rahmet vesilesi olarak bazı zamanları ve mekânları seçkin ve değerli kılan O’dur.

Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Biz geceyi ve gündüzü birer ayet (delil) olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık.” (İsra, 12)

Allah Rasulü s.a.v., Hak Tealâ’nın seçkin kıldığı zamanların değerlendirilmesi hususunda biz müminlere şu tavsiyede bulunmuştur:

“Bütün hayatınız boyunca hayrın peşinde olun! Rabbinizin rahmet rüzgârlarının peşine düşün, onlardan istifade etmeye bakın! Çünkü Allah’ın rahmet rüzgârları eser. İsteyen kullar ondan istifade ederler. Allah’tan ayıplarınızı örtmesini ve sizi korkulardan emin kılmasını isteyin.”

***

Takvimlerimiz bu ay müminler için ganimet olan üç ayların gelişiyle şereflenecek. Bu seçkin zamanlarda yine Efendimiz s.a.v.’in işaret buyurduğu rahmet rüzgârlarına şahit olacağız.

Enes bin Malik r.a.’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü s.a.v. bu ayların önemine şöyle dikkat çekmiştir:

“Receb, Allah Tealâ’nın diğer aylar arasından seçtiği bir aydır. Her kim bu ayın hakkını verir ve onu (amel etmek suretiyle) yüceltirse, Allah Tealâ’nın emrini yüceltmiş olur. Her kim Allah Tealâ’nın bu emir ve buyruğunu yüceltirse, Allah onu naîm cennetine koyar ve ondan razı olur. Her kim Şaban ayının hakkını verir ve onu (amel etmek suretiyle)  yüceltirse, benim buyruğumu yüceltmiş (hakkını vermiş) olur. Benim buyruğumu yücelten kimseninse kıyamette şefaatçisi ve yardımcısı olurum. Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Her kim Ramazan’ın hakkını verir, hürmetsizlik etmez, gündüzlerini oruçla geçirip gecelerini de ibadetle ihya eder ve âzâlarını (haramlardan) korursa, Ramazan ayından çıktığında tertemiz günahsız olur.”

Âriflerden Zünnûn-i Mısrî rh.a. bu zamanlardan gafil olmamak gerektiğini şu veciz sözlerle ifade eder:

“Receb ekme ayıdır, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı geldiğinde ekmediğine pişman olur.”

Receb Ayının Fazileti

Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v., Receb ayında tutulan orucun faziletini şöyle beyan buyurmuştur: “Cennette Receb isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, Allah o kimseye bu nehirden su içirecektir.”

Bir başka hadis-i şerifte Receb ayında tutulan orucun kıymeti şöyle ifade buyurulmuştur:

“Bir kimsenin Receb ayında bir gün oruç tutması, bir senelik oruç tutması gibidir (o denli sevabı vardır). Yedi gün oruç tuttuğunda ise o kimseye cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tuttuğunda da cennetin sekiz kapısı ona açılır. On beş gün oruç tuttuğunda, semadan bir münadi, ‘Geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Haydi yeni ameller işlemeye koyul!’ der.

Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa Allah da ona karşı ihsan ve nimetini artırır. Nuh’un gemisi Receb ayında yüzmeye başladı. Nuh a.s. bu ayda oruç tuttu ve beraberindekilere de oruç tutmalarını emretti. Nuh’un gemisi Muharrem’in onuna kadar tam altı ay bu halde seyretmeye devam etti.”

Regaib Gecesi

Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib Gecesi’dir. Regaib kelimesi re-ga-be kökünden türemiştir ve bir şeyi çok istemek, arzulamak, bir şeye meyletmek ve elde etmek için çaba sarf etmek manasına gelir. Aynı kökten türetilen regîb kelimesi ise çok değerli hediyeler, bağış, ikram gibi manaları ifade eder.

Bu manalardan yola çıkarak diyebiliriz ki Regaib Gecesi, Hak Tealâ’nın rızasını talep eden, bu gayeye erişmek için gayret eden müminlerin istikametini pekiştirmeleri için değerli ikramlarla süslenmiş bir gecedir.

Rasul-i Ekrem s.a.v.  Efendimiz bu gecenin kıymetini şöyle ifade buyurmuştur;

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dua kabul edilir; Cuma gecesi, Kurban ve Ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), Receb’in ilk cuma gecesi (Regaib Kandili), Şaban’ın ortasında bulunan gece (Berat Kandili).”

19 Mart Pazartesi–1 Recep
22 Mart Perşembe-Regaib Kandili