Güldeste

Birinci Cihan Harbi’nde cephede gösterdiği büyük gayret ve fedakârlıkları dikkat çeken, Sâdât-ı Kiram’dan Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s. hazretleri bir mektubunda şu satırlara yer vermiştir:

Ey kardeş! İnsan ya aşağı ve çirkin olan dünyaya taliptir ki, onun çirkinliği kimseye gizli değildir. Hatta içinde açıkça sürüp giden değişiklikler üzerinden dünyanın faniliği ve vefasızlığı herkese zâhir olur. Öyle ise akıllı kimsenin, Allah’ın gazabına uğramamak için dünyaya önem vermeyip, tamamen dünya düşüncesine dalmaması lazımdır. Hatta hadis-i şerifte “Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır.” buyurulmuştur. Mevlâna Şeyh Abdullah-ı Dehlevî k.s. hazretleri de bu ifadeyi “her günahın başı küfürdür” mukaddimesi ile birleştirmiş, mantık ilminin kuralına uygun olarak Allah’ı unutturan dünya sevgisinin kişiyi küfre sürükleyeceğini bildirmiştir.

Nitekim efendimiz, üstadımız Şeyh Fethullah Verkânisî k.s. (Allah bizi ve sizi onun sırlarıyla kutsasın) “Akıllı kimsenin mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çevirmesi lazımdır” buyurmuştur.

Ya da insan Allah’a taliptir ki, en doğru ve kuvvetli yol budur. Bu talep insan için dünya ve ahirette manevi bir yüksekliktir ve kıyamete kadar Allah ile Peygamber s.a.v.’in katında kabul görür.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.