Hâl Dili

Vahşi Kim?

Şazeliye tarikatının büyüklerinden İbn Atâullah el-İskenderî k.s. şöyle der:

“Yırtıcı hayvanlar çölde değildir. Asıl yırtıcılar yollarda ve sokaklarda gezip, (hem kendisi günah işleyerek hem de insanların günaha düşmelerine sebep olarak) insanların kalplerini ısıran kimselerdir. Böyle çokça günah işleyip ardından çokça istiğfar eden kimse ise, çok miktarda zehir içip ardından panzehir içen kişiye benzer. Bu kişiye şöyle demek icap eder: ‘Belki bir gün bir defa daha panzehir bulamayabilirsin. Ona ulaşamadan ölüm gelir ve seni yakalar.’”

İbn Atâullah el-İskenderî, Tâcü’l-Arûs

Allah’ın Zikri

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazâlî rh.a. şöyle demiştir:

“Kalbini dilinin kıblesi kıl. Zikir esnasında Rububiyetin heybetini ve kulluğunu hakkıyla yerine getirememenin mahcubiyetini hisset. Bil ki Allah Tealâ kalbindeki sırları biliyor, yaptıklarının iç yüzünü görüyor ve gizli konuşmalarını işitiyor. Kalbini hüzün ile yıka ve orada korku ateşini yak. Kalbinden gaflet perdesini kaldırdığında, senin Allah’ı (dilinle) zikrettiğin gibi Allah Tealâ da seni (rahmetiyle) zikreder.

İmam Gazâlî, Âriflerin Yolu

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.