Rabbinin Sınırlarını Koru Güvende Ol

Yüce Rabbimizin çizdiği sınırlar içinde kalarak, emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamak mümin kullarına ahirette ebedi saadeti kazandıracak bir tutum ve nimettir. İlahî emirlere bağlı bir hayat sürmenin ahirette sağlayacağı bu ebedi mutluluk ve tarifsiz nimetlerin yanında, dünyada da insana sağladığı pek çok faydaları ve nimetleri bulunmaktadır. Rasul-i Ekrem s.a.v.’in bineğinin terkisine aldığı Abdullah b. Abbas r.a.’a söylediği şu sözler, Allah’ın emirlerine uygun biçimde yaşayanların dünyada iken elde edecekleri kazançlara dikkat çekmektedir.

“Ey oğul! Sana bazı kelimeler öğreteceğim: Allah’ı koru ki, O da seni korusun. Allah’ı koru ki, O’nu önünde (yanında) bulasın. İstediğin zaman Allah’tan iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah’tan dile. Şunu iyi bil ki, eğer bütün insanlar bir konuda sana faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah’ın senin lehine yazmış olduğu dışında bir fayda veremezler. Yine eğer insanlar sana bir konuda zarar vermek için toplanacak olsalar, Allah’ın senin aleyhine yazmış olduğu dışında bir zarar veremezler. (Çünkü) kalemler kaldırılmış ve sayfalar kurumuştur.” (Tirmizî, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 59; Ahmed, el-Müsned, 5/18-19; Ebu Ya‘lâ, el-Müsned, 4/430)

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.