Sofi ve Hizmet

Nakşibendiye yolunda vaktin gereği ne ise ona göre davranmak gerekir. Ümmet-i Muhammed’e merhamet edip dinlerine yardım etmek; bu işe yardım eden müesseselere, tekke ve camilere yardımda bulunmak nafile ibadetten daha makbuldür. Birçokları zikir ve nafile ibadetlerle uğraşmanın hizmetten üstün olduğunu zannederler. Oysa insanların din ve imanlarını ıslaha çalışmak, ıslah evleri hükmünde olan camiler, tekkeler açarak oralarda hizmette bulunmak insanın hidayetine sebep olur. Çünkü nafile ibadette noksan veya riya olabilir ama beşeriyete hizmet nefse zor geldiği için bunda riya olmaz.

Şâh-ı Nakşibend k.s. hazretleri: “Allah yoluna hizmet eden er kişilere hizmet Allah’ın rızasına sebeptir.” buyurmuştur. Hâce Ubeydullah Ahrâr k.s. hazretleri de: “Ben bu yoldaki kemalâtı tasavvuf kitaplarından okuyarak değil; halka, şeyhlere, tekkelere hizmet ile buldum.” buyurdu.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.