Şu Uzun Yolda

Allah Rasulü’nün damadı, ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen on sahabiden biri olma şerefine nail olan, Hulefâ-i Raşidîn’in dördüncüsü Hz. Ali r.a. Efendimiz şöyle der:

Oğlum! Başka kimselere karşı muamelelerinde kendini ölç. Kendine yapılmasını istemediğin muameleyi başkalarına yapma. Sana zulmedilmesini istemediğin gibi sen de kimseye zulmetme. Kendine iyilik edilmesini istediğin gibi sen de başkalarına iyilik et. Her şeyi daima kendine kıyas et. Kendin hakkında söylenmesini istemediğin sözleri başkaları hakkında da söyleme. Sen başkalarına nasıl muamele ediyorsan başkaları da sana öyle muamele eder; o vakit bu duruma razı ol. Bundan fazlasını isteme, bekleme.

Bildiğin az da olsa, bilmediğini söyleyerek sözünü uzatmaktan çekin. Bil ki önünde uzun bir yol var. Yol azığı gerekse de sırtına lüzumundan fazlasını yükleme. Bu yolda hafiflik gerekir. Eğer bir yoksul, senin bu azığını gerektiğinde sana geri vermek için taşımak isterse bunu fırsat bil. Yani sıkıntı vaktinde sana ödenmek üzere, zengin bulunduğun zaman senden borç istenilmesini ganimet say.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.