Takva Elbisesi

Müminlerin vasıflarından biri de “takva”dır. Korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek anlamlarına gelen “vikâye” kelimesinden türetilmiş olup, fiil hali “ittika”dır. Takva sahibi olan, ittika eden kimse “müttakî” olarak adlandırılır.

Kur’an-ı Kerim adeta baştan sona kadar takva ve türevi olan kelimelerle örülmüş, müminlerin en önemli vasfı olan bu kavram çeşitli kalıplarda 285 defa tekrar edilmiştir.

Takva kelimesi için kaynaklarda zikredilen “Allah’tan korkmak” anlamı, bu kavram ile kastedilen manayı tam olarak yansıtmamaktadır. Takva kelimesi köken olarak korku anlamını içeriyorsa da bu, korkunç bir şeyden çekinmeyi değil, sevenin sevdiğini incitmekten çekinmesini, Yaratan’a karşı saygı ve sorumluluk hassasiyetini ifade eder. Bu minvalde takva kavramı için, “Allah bilinci, Allah’a karşı sorumluluk hassasiyeti” ifadeleri, kavramın içeriğine daha uygun düşmektedir.

Aslında takva ve ittika kavramlarının içerdiği korku, Allah’a duyulan saygıdan kaynaklanmaktadır. İşte böyle bir hassasiyet, müminleri günahlardan vazgeçirir, iyiliğe ve hayra teşvik eder. (Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. 39, s. 484)

Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.