Cennet Kimi Bekler?

“İşte onların (müttakîlerin) yaptıklarının karşılığı, Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!” (Âl-i İmrân 136)

Kur’an-ı Kerim, takva elbisesine bürünüp Allah’ın dinini yaşama konusunda hassasiyet gösteren, ahirette kendisine zahmet verecek şeylerden titizlikle sakınan ve sâlih amellere sarılan müminleri “müttakî” olarak vasfeder.

“Müttakî” kavramı Kur’an-ı Kerim’de kırk üç defa tekrar edilir. Bu ayetler aynı zamanda müttakîlerin özelliklerine de işaret eder. Bakara suresinin hemen başında, Kur’an-ı Kerim’in müttakîlere hidayet rehberi olduğu vurgulanır. (Bakara 2)

Diğer ayetlere baktığımızda müttakî kulların vasıflarını şöyle özetleyebiliriz:

Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.