Derd Senin Derman Senin

Bana yoldaş olalı aşkın senin
Her ne ne gelse acı vü tatlı senin
Ara yerde nesnesi yok kimsenin
Dert senin derman senin dertli senin.

Düşdüm aşkın oduna yansam gerek
Kim bilir şimdengeri n’olsam gerek
Âkıbet bu derd ile ölsem gerek
Dert senin derman senin dertli senin.

Düşdüm işte derdinin dermanına
Bilmezem hiç yandığımdan sana ne
Ya ola olmaya derman bana ne
Dert senin derman senin dertli senin.

Uyku girmezse gözüme gam değil
Ağlarsa ağlasın gözüm değil
Söz senindir bu benim sözüm değil
Dert senin derman senin dertli senin.

N’ola bir kez ey kulum n’oldun desen
Yana yana derdile öldün desen
İstediğin ben idim buldun desen
Dert senin derman senin dertli senin.

Abdülmecid Sivâsî k.s. (1563-1639)