Hâl Dili

Hem Hizmet Hem Minnet

Şeyh Rükneddin Alâüddevle es-Simnanî rh.a., Hâce Azîzân k.s. ile muasır imiş. Bazen mektuplaşırlarmış. Rivayet edildiğine göre bir gün Şeyh Rükneddin bir mektup yazarak bir dervişle Hâce Azîzâna göndermiş. Mektupta şöyle bir soru sormuş:

“Siz ve biz sâliklere hizmet ederiz. Siz sofra hazırlarken yemek çeşidi çok olsun diye çabalamazsınız. Biz ise mükellef sofra kurarız. Buna rağmen halk sizden razı, bizden ise rahatsız. Acaba neden?”

Azîzân hazretleri şu cevabı vermiş:

“Hizmet ettiği kimselerin kendisine minnettar olmasını isteyen çoktur. Ama hizmet ettiği kimseleri velinimet bilen azdır. Çok çalışın! Hiç kimsenin sizden şikayetçi olmasını istemiyorsanız, hizmet ettiğiniz kimseleri canınıza minnet bilin.”

Mevlâna Ali b. Hüseyin es-Sâfî, Reşehat

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.