Nebevî Öğütler

29“Bolluk zamanında Allah ile tanış (emirleri yerine getir) ki, darlık anında sana iyilikte bulunsun. İstediğin zaman Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah’tan dile.” (Hadis-i Şerif)

***

Peygamber Efendimiz s.a.v., Mescid-i Nevebî’de zaman zaman ashabın hepsine, bazen sahabeden küçük bir gruba, kimi zaman da tek bir sahabiye nasihat ederdi. Böyle nasihatlerinden birinde, o zamanlar henüz 8-10 yaşlarında bulunan Abdullah b. Abbas’ı bineğinin terkisine alıp ona “Yavrucuğum…“ diye bir baba şefkatiyle söze başlayarak bir dizi nasihatta bulunduğu, hadis kaynaklarında nakledilmektedir.

Birçok nasihat içeren bu uzunca hadisin bir bölümünü bir önceki yazımızda açıklama imkanı bulduk. Hadisin muhtevası, Allah’ın emirlerini korumak, bolluk ve rahatlık zamanında Rabbi ile ünsiyet kurmak, kaza ve kadere iman ve başarının anahtarı olan sabır gibi tavsiyeler ve dinin önemli kaidelerini ihtiva etmekteydi. Bu kıymetli öğütleri açıklamaya devam edelim.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.