Sağlam Temel

20. asırda Irak ve Mısır bölgesinde yaşamış sûfi âlim Muhammed Emin Erbilî k.s. hazretleri “Tenvîrü’l-Kulûb” adlı eserinde şöyle diyor:

Tövbe her makamın ve halin temeli, manevi mertebelerin ilkidir. Adeta bina için zemin konumundadır. Tövbe etmeyen kimse için ne hal ne de makam vardır. Tıpkı yersiz yurtsuz kimse için bir evin, sığınağın bulunmaması gibi.

Tövbe, kötü ve çirkin vasıflardan vazgeçip, iyi ve güzel hallere yönelmektir. Şöyle denilmiştir:

Allah Tealâ’nın azabından korktuğu için günahlardan dönen kimseye “tâib: tövbekâr”; Cenab-ı Hak’tan hayâ ettiği için tövbe edene “münîb: tövbe ile Allah’a yönelen”; O’nun celâl ve azameti için günahları terk edene de “evvâb: tekrar tekrar tövbe eden”  denir.

Hal böyle iken Allah’ın azabından, gazabından, cehennem ateşinden kurtulup, ebedî saadete, rahmet ve rıza-i ilahîye ulaşmak için herkesin bir an evvel tövbe edip, Allah’a yönelmesi gerekir. Aksi halde ibadetlere muvaffak olmak mümkün olmaz. Çünkü ibadetlerin çoğu sünnet, tövbe ise farzdır. Farzı yerine getirmeden sünneti eda etmek makbul değildir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.