Sebepler ve Tevekkül

13. yüzyılın önemli âlimlerinden, Şazeliyye tarikatı mürşidi İbn Atâullah el-İskenderî k.s. “et-Tenvîr fî İskâtı’t-Tedbîr:Tevekkülün İncelikleri” adlı kitabında şöyle diyor:

Allah Rasulü s.a.v.’in işaret ettiği üzere rızık konusunda sebeplere sarılmak Allah’a tevekküle aykırı değildir. Çünkü Rasulullah s.a.v., “Allah’tan sakının ve talep konusunda terbiyeli olun.” buyurarak talebi, yani rızkı aramayı mübah kıldı. Eğer bu durum Cenab-ı Hakk’a tevekkül makamına aykırı olsaydı mübah kılmazdı. Çünkü Hz. Peygamber s.a.v., “Talep etmeyin” demeyip, “Talep konusunda terbiyeli olun” buyurdu. Sanki şöyle buyurmuş oldu:

“Talep ettiğinizde terbiye sınırlarında kalarak isteyin. Yani talep konusunda Allah’ın huzurunda edebinizi takının ve işlerin sonucunu O’na bırakın!”

Allah Rasulü s.a.v. rızkı talep etmeyi mübah kılmıştır. Talep de bir sebeptir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Kişinin yediği en tatlı şey, emeğinden kazandığıdır.”

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2018 sayısında.