İnsanın en büyük derdi kendisi. Nefs deyip, derdimiz olan yanımızla aramıza küçük de olsa bir mesafe koyuyoruz ama o biziz! Önce dizginlememiz, dur dememiz...

Önce, kendimizi kısaca tanıyalım. Biz kimiz? İnsan deyince akla ne gelir? Aslımızı, değerimizi, kâinat içindeki yerimizi ve görevimizi hatırlayalım ki, neyi unuttuğumuzu fark edelim. İnsan,...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâmız, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir...

Övgü Tuzağı İlk sûfilerden Hâris el-Muhasibî k.s. şöyle der: “İçinizden kimileri vardır ki, iyilikleri başlangıçta sırf iyilik niyetiyle yapar. Fakat şeytan onun faziletlerini fark edince ona...

Hoş Geldin Ayların En Hayırlısı Allah Tealâ’nın özel ihsan ve ikramlarının bulunduğu Ramazan-ı Şerif ayındayız. Receb ve Şaban ayları ile hazırlandığımız bu rahmet ikliminde, tuttuğumuz...

Fıkrayı duymuşsunuzdur: Aralarında anlaşmazlık çıkan iki komşudan biri Nasreddin Hoca merhuma gelir, kendi görüşünü anlatır. Hoca, “Haklısın!” der adama. Bir müddet sonra öbürü uğrar...

Allah’ın zikri kalbe ne zaman tesir eder? Kalp ne zaman nefsanî arzuları boşaltırsa, o zaman zikr-i ilahî kalbe tesir eder. Aksi halde o kulun...

Kur’an-ı Kerim’de “kalb-i selîm” ifadesi “bi-kalbi’n-selîm” şeklinde iki ayette; “kalb-i münîb” ifadesi de “bi-kalbi’n-münîb” şeklinde bir ayette geçmektedir. Kalb-i Selîm Arapçada “selime” fiili “sâlim (kurtulmuş) olmak,...

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak...

Evliya Nasihati Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. yazdığı şahsî bir mektupta bütün müslümanlar için rehber niteliği taşıyan şu satırlara yer vermiştir: Senin gıybetini yapsalar dahi sen kimsenin...

Fitne kelimesi Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te çokça geçen önemli kavramlardan biridir. Kur’an-ı Kerim’de altmış civarında yer alan bu kelime, hadislerde ise çok sayıda geçmekte;...

11. yüzyılın büyük alimi, Hüccetü’l-İslâm (İslâm’ın delili) lakabıyla meşhur İmam-ı Gazâlî rh.a., İhyâu Ulûmi’d-Dîn adlı eserinin ilk bölümünde ilmin/bilmenin üstünlüğü ile ilgili olarak şöyle...

Sûfilerin Önündeki Engeller Bil ki, ben bu âlemi bazı ilahî sırlar için mahal, kâinatı O’nun emanetlerinin yeri, mevcudatı Allah dostları için ilahî lâtifelerin ve hikmetlerin...

Nezaket, incelik, güzel ahlâk ve kibarlık gibi anlamlara gelen “edep”, tasavvufta son derece önemli bir kavramdır. Nitekim “Edep ya hu!” sözü dervişlerin ağızlarından düşürmediği...

Âşık-ı Yezdân der Allah Allah Tâlib-i irfan der Allah Allah. İns ü cin dâim, kullukta kâim Vahş u behâim der Allah Allah. Neml ü tuyûr hem, zikreder her...

19. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi Muhammed b. Abdullah el-Hânî k.s., “Behcetü’s-Seniyye: Nakşibendî Adabı” adlı eserinde gizli zikrin fazileti hususunda şöyle der: Zikir hem kalp hem...

Hava, bahar faslının son günlerindeki kadar canlıydı, ruha ferahlık ve kuvvet veriyordu. En yüce sanatkâr elin icat edip kuvvetlendirmesiyle düğümler atılmış, dünyayı parlatıp açmıştı....

İstanbul’da siyaset okuyan bir öğrenciye Sevgili evlâdım, Üniversitede ne okursanız okuyun; ister mühendislik, ister tıp, ister edebiyat, isterse siyaset, üç şeyi yapınız: O alanın teorisini, tarihini...

Her devletin tarihinde bir takım dönüm noktaları bulunuyor. Öyle ki, bu kritik eşikler aşılmasa beklenmedik problemlerle karşı karşıya kalındığında çözüm bulmak imkansız hale gelecek....

Meşhurdur, bir insanı tanımak için onunla ya alışveriş yapmalı ya yola çıkmalı ya da komşuluk yapmalıymış insan. Bu bilgi güncelliğini koruyor muhakkak. Fakat son zamanlarda...

“Din nasihattir.” hadis-i şerifi, muhtemel ki en bilinen nebevî sözlerden biridir. Camilerimizde minber girişindeki örtülerde genellikle bu hadis-i şerif bulunur; öğüt vermenin, hakkı ve...

Nasihat, Arap dilinin en kapsamlı, veciz ve özlü kelimelerinden biridir. Dil bilimciler, Arapçada nasihat ve felâh kelimeleri kadar dünya ve ahiret hayırlarını bünyesinde toplayan...

Bir gün hayatlar sönecek, nefesler kesilecek, her nefis ölümle yüz yüze gelecek, kabirde ve mahşerde hesap verecek, sonrasında ya cennete ya da cehenneme yerleşecek....

Ramazan-ı Şerifle Gelen İhsanlar Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Ümmetime Ramazan ayına mahsus beş özellik verilmiştir ki, bunlar daha...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ bizleri dünyada kulluk için yaratmış ve bu kulluğun sınırlarını da peygamberler vasıtasıyla haber vermiştir. Her insanın, Allah...

“Nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.”  (Fâtiha, 7) Namazların her rekâtında Fâtiha-i Celîleyi okurken Allah kelamının diliyle yaptığımız dualardan biri...

Kelime olarak; hoşnut ve memnun olmak, beğenmek, itiraz etmemek gibi anlamlara gelen “rıza” tasavvufta son derece önemli bir kavramdır ve zühd ahlâkının özünü oluşturur....

Allah Tealâ’nın sevdiğini bildirdiği kullardan biri de “muhbit” olanlardır. Kur’an-ı Kerim’de muhbit değil, bu kelimenin çoğulu olan “muhbitîn” geçmektedir. Buna ek olarak aynı kökten...

17. yüzyılın mutasavvıf alimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd k.s., “Risâletü Âdâbi Sülûki’l-Mürîd: Müridin Edepleri” adlı kitabında kalbi vesveselerden ve kötü ahlâktan korumak hususunda şöyle...

Mağfiret Gecesi: Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Bu geceye bereketli ve feyzi bol bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”; günahların affı ve...
479,672HayranlarBeğen
42,439TakipçilerTakip Et