Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

Yaşadığımız çağı işgal eden dünyacı anlayışın hayatımızdan belli ölçüde kopardığı büyük değerler var. Sadece Cuma hutbesinin sonunda Allah’ın emirleri olarak bize her hafta tebliğ...

1 Ocak 630 Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında...
Müminlerin Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken Üç Şey

NE İLE MEŞGUL OLMALI? Selef-i Sâlihîn’den bir zat şöyle demiştir: “Sahabe ve onların izini takip eden Tabiûn nesli, daha çok şu beş şeyle meşgul olurlardı: • Kur’an-ı...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Kur’an-ı Kerim’de “Fehel min müddekir” ifadesi sadece Kamer suresinde ve altı defa geçmektedir. Bu ifade farklı meallerde şöyle tercüme edilmiştir: “Var mı düşünüp öğüt alan?” “Bir...

Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye sımsıkı sarılmaktır. Derviş her halini, her anını, hayatın her alanını Allah ve Rasulü’nün çizdiği çizgide yaşamaya gayret eder....

“Rahmân” ve “Rahîm”, “rahmet” kökünden türetilmiş; çokluk, fazlalık (mübalağa) anlamı içeren iki isimdir. Her iki kelimenin kökü olan “rahmet” ise ezelî bir sıfat olup,...

İnsanların aldıkları ve verdikleri nefesler, bakışları ve hareketleri Allah Tealâ’nın kendilerinde meydana getirdiği (hâdis/sonradan olan) bir kuvvet ve onlar için yarattığı bir istitâ’at (güç)...

Zaman zaman farklı meşrep ve meslekten insanlarla sohbet imkânı buluyoruz. Hemen her defasında bazı televizyon kanalları veya internet sitelerinin özensizce konu ettiği, İslâm’a dair...

Her amel ağacının bir türlü meyvesi olur. Her meyvenin kendine mahsus bir ağacı olduğu gibi, her amelin de kendine mahsus usulü vardır. Mesela zâhir...

Şah-ı Hazne k.s.’nin Nasihati Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s. hazretlerinin halifelerinden, Suriye topraklarında irşad halkası kuran ve Şah-ı Hazne unvanıyla bilinen Şeyh Ahmed el-Haznevî k.s. hazretleri,...

Ebu Said Fazlullah b. Ebu’l-Hayr el-Meyhenî k.s. 967 yılında, bugün Türkmenistan’ın güneydoğusunda, Serahs yakınında bulunan Meyhen kasabasında doğmuştur. Asıl adı Fazlullah olmakla birlikte, Ebu...
Semerkand Dergisi Ekim 2016 - Muharrem ve Aşûra

Evin Adamı Bir erkek evlendiğinde büsbütün başka bir aleme, bir hizmet ve hakikat alemine girmiş olur. Oradaki vazifesi çok mühimdir. Zira artık tek başına değildir;...
Kanaat İzzete, Tamahkârlık ise Zillete Neden Olur

HER ADIMDA HER NEFESTE Nakşibendîlik yolunun on bir esası, sadece bir tarikatın usulü olarak görülmemelidir. Bunlar, imanında, amel ve ahlâkında kemalât bulmak isteyen, yaşadığımız çağın,...

Tevhid-i Efkâr Gazetesi, ahlâk ve dinî şuuru, edepleri ve milî adetleri müdafaa ettiği için İleri Gazetesi tarafından “kara kuvvet ve irtica” gibi bir takım...

Nizam-ı Cedid Topçubaşısı Ömer Ağa ile Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet Nahit Bey’in kızı olan Fatma Adile Hanım’ın tek çocuğu olarak 4...

Başlıktaki “bilim” kelimesini görünce büyük ihtimalle zihinlerimize hemen Batı geldi. “Ahlâk” dediğimizde ise İslâm belirdi. Tabii ya, birçoğumuza göre bilim çağdaştır, iyidir, şıktır, modadır....

Ortadoğu, Arap Baharı’yla birlikte kaynayan kazana döndü. Yüz yıla yakın bir süredir zorba liderler yüzünden hayatları zindana dönen milyonlarca insan, bu zulmün nihayete ereceği...

İnsan üniversiteden atılınca ne olur bilir misiniz? Bir otobüs durağında beklerken nereye gideceğinizi unutup, beklemeye devam ettiğinizi hayal edin. Otobüslerin gelip gittiği ve sizin...

Tecrübe kelimesi, daha duyulduğu andan itibaren insana bir güven hissi verir. Yaşanmışlık, denenmiş-yanılmışlık sonrası insanoğlunun avucunda kalan bakiyelerin toplamıdır çünkü. Henüz dahil olamadığınız her...
487,201HayranlarBeğen
39,213TakipçilerTakip Et