Şehitlik kavramının bu kadar gündemde olduğu başka bir ülke daha olduğunu sanmıyorum. Bunun sebebi “gazi millet” oluşumuzda aransa gerek. Ta dokuzuncu asırdan itibaren, İslâm’la...

“Şehit” kelimesi, “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” anlamlara gelir. Çoğulu “şühedâ”dir. Dinî bir kavram olarak “Allah yolunda...

Zaman Nimeti Efendimiz s.a.v. zamanın önemini belirtirken, “İnsanların en çok gaflet içinde olduğu nimet” (Buharî, Rikak, 1) ifadesini kullanmıştır. Bu hadis-i şerif bizlere zamanın ne...

Müminin Hediyesi Hüccetü’l-İslâm İmam Gazâlî rh.a., Allah Rasulü s.a.v.’in, “Ölüm, müminin hediyesidir.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 9884) hadis-i şerifi hakkında şöyle demiştir: Hz. Peygamber s.a.v.’in böyle söylemesinin...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “...Allah’ın kulları arasında O’ndan hakkıyla korkan, ancak alimlerdir...” (Fâtır, 28) Bu ayet-i kerimeyi...

Allah Rasulü s.a.v.’in, hadis-i şerifleri yazmasına izin verdiği güzide sahabilerden Abdullah b. Amr b. Âs r.a. anlatıyor: “Rasulullah s.a.v. bir gün odalarından birinden çıkıp mescide...

İmam Gazâlî rh.a. buyuruyor: “Kıyameti unutma, Allah’ı sevmekten vazgeçme, ömrü mâlâyani şeylerle tüketme, haramlara dalma. Bunlar kalbin ölmesine sebep olur.” Ayet-i celilelerde“... dünya hayatına razı...

Mümin, Allah’ın kendisi üzerindeki nimetlerinin farkında olup nankörlük yapmayan ve gücü yettiğince insanlara hizmet edendir. Nimetlerin en büyüğü ise insana bahşedilen hayat nimetidir. Var...

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha, 5) Namazlarımızın her rekâtında Fatiha Suresi içinde tekrar ettiğimiz bu ayet-i kerimenin geniş mealini...

Ebu’l-Hasan el-Hucvirî k.s. (v. 465/1072) ve Keşfü’l-Mahcûb Tasavvuf tarihinde önemli yeri olan Hucvirî, Gazne’de doğdu. Verdiği bilgilerden Suriye, Türkistan, Kazvin, Hindistan, Irak, Huzistan, Azerbaycan, Cürcan, Horasan...

“İstiaze” denilen Allah’a sığınma, Allah Tealâ’nın sınırsız ve yüce kudretini itiraf ederek O’ndan yardım ve koruma istemek anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bize,...

1 Zilkade 6 (13 Mart 628) Hudeybiye Antlaşması hicretin 6’ncı yılında Medineli müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Kendilerini Kâbe’yi ziyarete ve tavafa hazırlamış...

Eski mektuplar tarihin canlı, samimi belgeleridir. Muhtevasında dile gelenler kadar yazanı hakkında da bilgiler verir. Mesela cihanı titreten padişahların mektuplarında onların iç dünyalarına, duygularına,...

Râgıb el-İsfâhanî’nin açıklamalarına göre Arapçada “evvâb” kelimesi e-v-b kökünden türemiştir. Evvâb, günahları terk edip emirlerini yerine getirerek Yüce Allah’a dönen kişidir. Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de,...

Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasıyla Ruslar Kars üzerinden Doğu Anadolu’ya saldırmış, halk hicret etmiş, şehir ve köyler boşalmıştı. Erzurum’u işgal eden Rus orduları Muş ve...

200 yıldır Batı ile derdimiz bitmedi. 200 yıldır durmadan Batı’nın peşinde geziyoruz. Bu kadar uğraşmamıza rağmen gerçek Batı’yı keşfeden çok az. Çünkü çok azımız...

Büyük bir hızla gelişip yaygınlaşan iletişim imkânları, dünyada ve ülkemizde olup biten her şeyden neredeyse anında haberdar ediyor bizleri. İstemesek de lüzumlu lüzumsuz gündemimize...

11. yüzyılın meşhur alimi Hüccetü’l-İslâm (İslâm’ın delili) lakabıyla tanınan İmam Gazâlî rh.a., Minhâcü’l-Müteallim: Öğrencinin Rehberi adlı kitabında şöyle der: Öğretici, öğrettiği ilim alanında mutlaka mahir,...

İslâm başlangıç safhasındaydı ve daha yeni yeni doğuyordu. İnsanlar akın akın iman ediyorlardı. Henüz ne namaz ne oruç ne de zekât vardı. Aradan biraz...

Devletlerin tarihinde önemli kırılma noktaları vardır. Milletçe bu kırılma noktalarının belki de en önemlilerinin birine doğru ilerliyoruz. Malumunuz, uzunca bir süredir ülkemizde başkanlık sistemi...

Şirketin yıl sonu toplantısı için genel müdürün özel yemek salonunda toplanmıştık. Âdet olduğu üzere yemekte herkes söz alıp üç beş cümlelik konuşmalar yapmaya başladı....

Efendim malumunuz, bilim dünyası uzun zamandır uzayda başka canlıların yaşayıp yaşamadığı sorusu ile meşgul. Hangi gezegende su bulunuyor, bize benzer başka canlı türleri var...
479,672HayranlarBeğen
42,439TakipçilerTakip Et