Hiç şüphe yok hepimiz, bizi kuşatan hadiselerin, içinde bulunduğumuz sosyal dokunun, carî eğitim anlayış ve felsefesinin, en önemlisi de hakim kültürün bizi derinden etkilediğinin...

Müminler, hangi coğrafyada, hangi bayrak altında yaşarsa yaşasın, hangi kavme mensup olursa olsun, birbirlerinin kardeştirler. Sözde kalan bir kardeşlik değildir bu. Hepimize bir takım görev...

Miraç Kandili Regaib kandilinden sonra Receb ayında bulunan bir diğer mübarek gece de Miraç kandilidir. Miraç, kelime olarak “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamberimiz s.a.v.’in...

Ameller Niçin Eksik ve Kusurlu? Lokman a.s. oğluna yaptığı bir nasihatinde şunları söylemiştir: “Yavrum, güzel bir amel yapmak ancak yakîn (kesin, sağlam, şüpheden uzak iman) ile...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatı bizlere sayılı günlerle ve bir seferliğine verilmiştir. Kendisi gibi eğlencesi ve sıkıntıları da geçicidir. Eğlencesine aldanmamak gerektiği...

Bir mümin, dininin emirlerini yerine getirmekte zorlandığı zamanlarda ve şartlarda yaşayabilir. Maddi ve manevi yönden çok ağır baskılar altında kalabilir. Fakat imanının bir gereği...

Tasavvuf yolu insanların irşadı içindir. Zamanımızda pek çok tarikat mevcuttur. Tarikatların hepsinin muradı, evvela Şeriat-ı İlahî ile amel edip ondan sonra tarikatta yol almaktır. Şeriat...

Tasavvufun yüzlerce tanımı vardır. Velîler, içinde bulundukları makam ve hallere göre çeşitli tasavvuf tanımları yapmışlardır. Bu tanımlardan biri de “Tasavvuf güzel ahlâktır.” şeklindedir. Bu...

Cennetin ve yeryüzünün ilk yuvası Hz. Âdem a.s. ve Hz. Havva’nın yuvasıdır. İlk yuva cennette kurulduğundan, yuvada cennetten bir tat vardır. Yuvanın kıymetini bilmek,...

“(Rabbimiz) bizi doğru yola ilet.” (Fâtiha, 6) Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de mealen; “Doğru yolu göstermek bize aittir.” (Leyl, 12) buyuruyor. Fatiha suresinin “Bizi doğru yola...

Ebediyet Sermayesi Sâdât-ı Kiram’dan Şeyh Ahmed el-Haznevî k.s. halifesi Molla Muhammed Latif’e yazdığı bir mektubunda, müminlerin sıradan işlerini zikre çevirip hayatlarını ebediyet sermayesine dönüştürmenin anahtarını...

İlmin Fazileti ve Önemi Allah Tealâ alimlerin vasfı hakkında, “Allah’tan, kulları arasında ancak ilim sahipleri olanlar (gereğince) korkar.” (Fâtır, 28) buyurmuştur. Bu konuda Rasulullah s.a.v.’in...

Yaşadığımız hayata bir bakalım. Neyin peşindeyiz? Neyi arzu ediyoruz? Kimi seviyoruz? Neye yakınız, neye uzağız? Önümüze bir durum çıktığında, bir iş geldiğinde nasıl karar veriyoruz?...

Allah Tealâ, biz kullarından bütün maddi kirlerin yanı sıra bütün manevi pisliklerden de temizlenmemizi ister. Maddi kirlerden temizlenmek genel olarak kolaydır. Kâfirler dahi bu...

20 Mayıs 1878 Pazartesi günü Üsküdar’daki yalısından çıkan gizemli bir adam, Kuzguncuk’a gelip sabah sularında bir mavnaya doldurduğu adamlarıyla Beşiktaş’a gelir. Niyeti Sultan Abdülhamid’i...

Şah-ı Nakşibend k.s. hazretlerinin seçkin müridlerinden olan 14. yüzyılın kıymetli alimi Şeyh Yakub-i Çerhî k.s., Risâle-i Ünsiyye adlı kitabında şöyle der: İstikamet (dosdoğru yol üzere...

14 Mayıs zaferini kazanan, fakat bugün hakarete uğrayan ve küçük görülen yüz, milletin ta kendisidir. Ne partiler ne basın ne de bir avuç aydındır! İrtica...

Türkiye, uzun tartışmaların sonrasında 16 Nisan’da referandumla birlikte yeni bir sürece girmiş olacak. Geçtiğimiz aylarda da bu satırlarda yine referandum meselesine değinmiş ve Türkiye...

Çok ünlü insan gördüm. Kanmadım renklerine. Öyle biriyim ben. Böyle zamanlarda aklıma, aldığım astronomi dersi gelir. Gökyüzünde parlayan yıldızların aslında çoktan söndüğünü öğrenmiştik bir...

Hepimizin bildiği şu meşhur, “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” sorusuna, bu yazı ile son noktayı koyuyorum dostlar. İkisi de bilmez! Âhir ömrümde öğrendim...
479,672HayranlarBeğen
42,439TakipçilerTakip Et