Önce, kendimizi kısaca tanıyalım. Biz kimiz? İnsan deyince akla ne gelir? Aslımızı, değerimizi, kâinat içindeki yerimizi ve görevimizi hatırlayalım ki, neyi unuttuğumuzu fark edelim. İnsan,...

Nasihat, Arap dilinin en kapsamlı, veciz ve özlü kelimelerinden biridir. Dil bilimciler, Arapçada nasihat ve felâh kelimeleri kadar dünya ve ahiret hayırlarını bünyesinde toplayan...

Müminler, hangi coğrafyada, hangi bayrak altında yaşarsa yaşasın, hangi kavme mensup olursa olsun, birbirlerinin kardeştirler. Sözde kalan bir kardeşlik değildir bu. Hepimize bir takım görev...

“Şehit” kelimesi, “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” anlamlara gelir. Çoğulu “şühedâ”dir. Dinî bir kavram olarak “Allah yolunda...

Kulların hallerini arz, başlarına gelen sıkıntı ve kederlerin çözümü için Allah Tealâ’dan yardım ve destek istemek olan dua; aynı zamanda kullar için bir ibadet,...

Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

Günümüzde yaşanan önemli sorunlardan biri de, pek çoğumuzun evdeki hali ile dışarıdaki halinin farklı olmasıdır. Öyle ki, anne babası, hanımı, çocukları veya yakın komşularıyla...

Mekkeli müşrikler, Habeş Kralı Necaşî’ye hediyelerle bir heyet göndererek ona sığınan müslümanları ülkesinden çıkarıp kendilerine teslim etmesini istemişlerdi. Necaşî, karar vermeden önce müşriklerin suçlamalarına...

İnsanlık tarihi, Hak davetçileri ile onların karşıtları arasındaki mücadeleden ibaret. İslâm tarihi için de durum bundan farklı değil. Efendimiz s.a.v.’in risaletinden itibaren asırlar boyu...

İzzet ve şerefin kaynağı Allah Tealâ’dır. Dilediğini zillete düşüren, hakir bırakan ve mağlup eden de O’dur. Fakat izzet de zillet de kullar için sebeplere...

Bediüzzaman Said-i Nursî, “Âsâ-yı Mûsa” adlı eserinde anlatır: İkinci Dünya Savaşı’nın cereyan ettiği günlerdir. Üstad’ın savaşın seyri konusunda ilgisizliği talebelerinin dikkatini çeker. Derler ki,...

"Ben" demişti İblis... Kendini beğenmişti. Allah’a karşı gelmiş ve Hz. Âdem a.s.’a secde emrini yerine getirmemişti. – Seni secde etmekten alıkoyan nedir, diye sorunca; – “Ben...

Rıza ve sabır birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. İnsan genelde razı olduğu, inandığı, kabullendiği, sonucuna evet dediği şeylere ulaşmak için sabreder. İnanmadığı ve ikna olmadığı...

Tarih boyunca İslâm toplumlarında camilerin son derece önemli bir yeri vardır. Mescid-i Nebevî’den itibaren mescitler sadece ibadet edilen değil, önemli maksatlar için bir araya...

Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz. Yolcuyuz bu alemde. Elest’le başlayan yolcuğumuz ya cennetle noktalanacak ya cehennemle. Yolumuz, yoldaşımız ve rehberimiz çok önemli sükûnet sahiline ulaşabilmek...

Sahabeden Vâsile b. Eskâ r.a. Medine’de bir deve satışına şahit olur. Devenin ayağında bir arıza olduğunu fark etmiş ama bunu söylemeye fırsat bulamadan alıcı...

Makam ve itibar sevgisi fıtrîdir. Herkes sevdiği kadar sevilmek de ister. Halk içinde itibar ve yetki sahibi olmak, insanlara hükmetmek, onları yönetmek, birileri tarafından...

Terör, “insanları korkutarak, dehşete düşürerek yıldırıp sindirmek” demek. Terördeki korkutma eylemi ölçüsüz bir şiddetle, öldürerek, yıkıma ve zarara uğratarak gerçekleştiriliyor. Ve bir amaca ulaşmanın...

Geçtiğimiz ayın başında bir seçimi daha geride bıraktık. Son dönemlerdeki bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de önce kimin iktidar, kimin muhalefet olacağı gündemimizi...

Seslerin ve sözlerin çoğaldığı bir çağda yaşıyoruz. “Doğru bilgi” hassasiyeti taşımaksızın, pervasızca fikir beyan edilen konulardan biri de tasavvuf. Şer’i Şerif’i hayata hakim kılmayı...

İlk insan Adem a.s.’ın yaratılışında Şeytan isyan etti, melekler itaat gösterip secdeye kapandı. Adem a.s. ve ondan gelecek olan nesillere itaat yolu emir ve...

Hz. Peygamber s.a.v. Mekke’den Medine’ye hicret ederken yapmış olduğu ilk icraat, Medine’ye yakın bir yer olan Kuba’da bir mescit inşa etmek olmuştur. Medine’ye hicretinden...

Bir şeyin lanetlemesi için, laneti ve gazabı gerektirecek bir suç işlemesi ve bu suçu devam ettirmesi gerekir. Dünyanın böyle bir suçu yoktur. Yüce Yaratıcı’nın...

İnsanoğlu çok hırslı yaratıldı, çıkarına çok düşkün. Sabrımız da çok az. En ufak bir keder dokunduğunda şikâyet eder dururuz, ümitsizlik girdabına düşeriz ve bir nimet...

İman, sadece dil ile ikrardan ibaret bir iddia değildir. Esas olan kalp ile tasdiktir. Ki bu tasdikin varlığı her türlü zorluğa rağmen iman ölçülerinde...

Hakim kültürün sonuç odaklı anlayışı, artık neredeyse herkesin tekrarladığı bir sözde dile gelir: “Amaca giden her yol mübahtır!” Her ne kadar itiraz edilse de, müslümanlar...

İhsan, iyilik yapmak, ihsanda bulunmak veya Allah’ı görüyor gibi ibadet etmek demektir. Müslüman her daim güzel işlerle, iyiliklerle meşgul olan ve her işini güzel yapan...

Bundan elli altmış yıl öncesine kadar, meskenlerin kameralarla yirmi dört saat boyunca korunmadığı zamanlarda insanlar, kolaylıkla açılabilen avlu kapılarının arkasında gönül huzuru ile uyurlardı....

İslâm doğuda ve batıda akıl almaz bir süratle yayılırken hıristiyan dünya şaşkınlık ve panik içerisindeydi. Bütün dünyayı hıristiyanlaştırma hayallerinin yerini şimdi kendi inananlarını bu...

Salih amel, yüce Allah’ın razı olduğu bütün hayırlardır. Bunları farz veya fazilet olarak iki kısımda toplayabiliriz. Salih amel, Hak dinin farz kıldığı, teşvik veya...
479,667HayranlarBeğen
42,434TakipçilerTakip Et