Önce, kendimizi kısaca tanıyalım. Biz kimiz? İnsan deyince akla ne gelir? Aslımızı, değerimizi, kâinat içindeki yerimizi ve görevimizi hatırlayalım ki, neyi unuttuğumuzu fark edelim. İnsan,...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâmız, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir...

Hoş Geldin Ayların En Hayırlısı Allah Tealâ’nın özel ihsan ve ikramlarının bulunduğu Ramazan-ı Şerif ayındayız. Receb ve Şaban ayları ile hazırlandığımız bu rahmet ikliminde, tuttuğumuz...

Fitne kelimesi Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te çokça geçen önemli kavramlardan biridir. Kur’an-ı Kerim’de altmış civarında yer alan bu kelime, hadislerde ise çok sayıda geçmekte;...

Nasihat, Arap dilinin en kapsamlı, veciz ve özlü kelimelerinden biridir. Dil bilimciler, Arapçada nasihat ve felâh kelimeleri kadar dünya ve ahiret hayırlarını bünyesinde toplayan...

Bir gün hayatlar sönecek, nefesler kesilecek, her nefis ölümle yüz yüze gelecek, kabirde ve mahşerde hesap verecek, sonrasında ya cennete ya da cehenneme yerleşecek....
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ bizleri dünyada kulluk için yaratmış ve bu kulluğun sınırlarını da peygamberler vasıtasıyla haber vermiştir. Her insanın, Allah...

Mağfiret Gecesi: Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Bu geceye bereketli ve feyzi bol bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”; günahların affı ve...

Müminler, hangi coğrafyada, hangi bayrak altında yaşarsa yaşasın, hangi kavme mensup olursa olsun, birbirlerinin kardeştirler. Sözde kalan bir kardeşlik değildir bu. Hepimize bir takım görev...

Miraç Kandili Regaib kandilinden sonra Receb ayında bulunan bir diğer mübarek gece de Miraç kandilidir. Miraç, kelime olarak “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamberimiz s.a.v.’in...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatı bizlere sayılı günlerle ve bir seferliğine verilmiştir. Kendisi gibi eğlencesi ve sıkıntıları da geçicidir. Eğlencesine aldanmamak gerektiği...

Bir mümin, dininin emirlerini yerine getirmekte zorlandığı zamanlarda ve şartlarda yaşayabilir. Maddi ve manevi yönden çok ağır baskılar altında kalabilir. Fakat imanının bir gereği...

“Şehit” kelimesi, “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” anlamlara gelir. Çoğulu “şühedâ”dir. Dinî bir kavram olarak “Allah yolunda...

Zaman Nimeti Efendimiz s.a.v. zamanın önemini belirtirken, “İnsanların en çok gaflet içinde olduğu nimet” (Buharî, Rikak, 1) ifadesini kullanmıştır. Bu hadis-i şerif bizlere zamanın ne...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “...Allah’ın kulları arasında O’ndan hakkıyla korkan, ancak alimlerdir...” (Fâtır, 28) Bu ayet-i kerimeyi...

“İstiaze” denilen Allah’a sığınma, Allah Tealâ’nın sınırsız ve yüce kudretini itiraf ederek O’ndan yardım ve koruma istemek anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bize,...

Kulların hallerini arz, başlarına gelen sıkıntı ve kederlerin çözümü için Allah Tealâ’dan yardım ve destek istemek olan dua; aynı zamanda kullar için bir ibadet,...

Şecaat kelimesi, İslâm’dan önce gözü karalığı ve saldırganlığı ifade etmek için, kabilecilik ve intikamla ilgili durumlar için kullanılıyordu. İslâm’la birlikte ise şecaat, zulüm ve...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Yüce dinimiz İslâm, Cenab-ı Mevlâ’nın Cebrail a.s. vasıtası ile son peygamber Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’e gönderdiği en son ve...

Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere temel kitaplarımızın Arapça olmasının yanında, Arapça tarih boyunca farklı müslüman toplumları birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olmuştur. Aynı...

Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

1 Ocak 630 Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Günümüzde yaşanan önemli sorunlardan biri de, pek çoğumuzun evdeki hali ile dışarıdaki halinin farklı olmasıdır. Öyle ki, anne babası, hanımı, çocukları veya yakın komşularıyla...

Vâsile b. Eskâ r.a.’ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasul-i Ekrem s.a.v. şöyle buyuruyor: “En büyük yalan, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatına imtihan için gönderildik. Bu imtihandan yüz akı ile çıkmanın ilk şartı da Cenab-ı Mevlâ’yı tanımak, O’nun sıfatlarını...

İnsan, küçük kâinattır. Zübde-i alem, yani alemin özüdür. Allah Tealâ’nın mucizesidir. Halifesidir. Eşref-i mahlûkatttır, yaratılmışların en şereflisidir. Allah Tealâ’nın eşsiz sanat eseridir. Beden gibi...

Mekkeli müşrikler, Habeş Kralı Necaşî’ye hediyelerle bir heyet göndererek ona sığınan müslümanları ülkesinden çıkarıp kendilerine teslim etmesini istemişlerdi. Necaşî, karar vermeden önce müşriklerin suçlamalarına...
Sükût ile irşad

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf, 18) buyuruyor Rabbimiz. Peygamberimiz s.a.v. de, “Allaha ve ahiret gününe iman...
479,672HayranlarBeğen
42,439TakipçilerTakip Et