Müminler, hangi coğrafyada, hangi bayrak altında yaşarsa yaşasın, hangi kavme mensup olursa olsun, birbirlerinin kardeştirler. Sözde kalan bir kardeşlik değildir bu. Hepimize bir takım görev...

Miraç Kandili Regaib kandilinden sonra Receb ayında bulunan bir diğer mübarek gece de Miraç kandilidir. Miraç, kelime olarak “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamberimiz s.a.v.’in...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatı bizlere sayılı günlerle ve bir seferliğine verilmiştir. Kendisi gibi eğlencesi ve sıkıntıları da geçicidir. Eğlencesine aldanmamak gerektiği...

Bir mümin, dininin emirlerini yerine getirmekte zorlandığı zamanlarda ve şartlarda yaşayabilir. Maddi ve manevi yönden çok ağır baskılar altında kalabilir. Fakat imanının bir gereği...

“Şehit” kelimesi, “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” anlamlara gelir. Çoğulu “şühedâ”dir. Dinî bir kavram olarak “Allah yolunda...

Zaman Nimeti Efendimiz s.a.v. zamanın önemini belirtirken, “İnsanların en çok gaflet içinde olduğu nimet” (Buharî, Rikak, 1) ifadesini kullanmıştır. Bu hadis-i şerif bizlere zamanın ne...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “...Allah’ın kulları arasında O’ndan hakkıyla korkan, ancak alimlerdir...” (Fâtır, 28) Bu ayet-i kerimeyi...

“İstiaze” denilen Allah’a sığınma, Allah Tealâ’nın sınırsız ve yüce kudretini itiraf ederek O’ndan yardım ve koruma istemek anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bize,...

Kulların hallerini arz, başlarına gelen sıkıntı ve kederlerin çözümü için Allah Tealâ’dan yardım ve destek istemek olan dua; aynı zamanda kullar için bir ibadet,...

Şecaat kelimesi, İslâm’dan önce gözü karalığı ve saldırganlığı ifade etmek için, kabilecilik ve intikamla ilgili durumlar için kullanılıyordu. İslâm’la birlikte ise şecaat, zulüm ve...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Yüce dinimiz İslâm, Cenab-ı Mevlâ’nın Cebrail a.s. vasıtası ile son peygamber Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’e gönderdiği en son ve...

Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere temel kitaplarımızın Arapça olmasının yanında, Arapça tarih boyunca farklı müslüman toplumları birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olmuştur. Aynı...

Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

1 Ocak 630 Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Günümüzde yaşanan önemli sorunlardan biri de, pek çoğumuzun evdeki hali ile dışarıdaki halinin farklı olmasıdır. Öyle ki, anne babası, hanımı, çocukları veya yakın komşularıyla...

Vâsile b. Eskâ r.a.’ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasul-i Ekrem s.a.v. şöyle buyuruyor: “En büyük yalan, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatına imtihan için gönderildik. Bu imtihandan yüz akı ile çıkmanın ilk şartı da Cenab-ı Mevlâ’yı tanımak, O’nun sıfatlarını...

İnsan, küçük kâinattır. Zübde-i alem, yani alemin özüdür. Allah Tealâ’nın mucizesidir. Halifesidir. Eşref-i mahlûkatttır, yaratılmışların en şereflisidir. Allah Tealâ’nın eşsiz sanat eseridir. Beden gibi...

Mekkeli müşrikler, Habeş Kralı Necaşî’ye hediyelerle bir heyet göndererek ona sığınan müslümanları ülkesinden çıkarıp kendilerine teslim etmesini istemişlerdi. Necaşî, karar vermeden önce müşriklerin suçlamalarına...
Sükût ile irşad

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf, 18) buyuruyor Rabbimiz. Peygamberimiz s.a.v. de, “Allaha ve ahiret gününe iman...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz. Böylece Allah da sizi...
Önce Namaz

Hicrî dördüncü asrın büyük sûfisi Ebu Nasr Serrâc (v. 378), el-Lüma isimli eserinin giriş bölümünde, bu eseri telif sebeplerinden bahsederken şu hususlara temas eder: “Çağımızda...

İnsanlık tarihi, Hak davetçileri ile onların karşıtları arasındaki mücadeleden ibaret. İslâm tarihi için de durum bundan farklı değil. Efendimiz s.a.v.’in risaletinden itibaren asırlar boyu...

Muharrem ayı, Peygamberimiz s.a.v. tarafından “Şehrullah: Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiş, Ramazandan sonra en hayırlı ve en üstün bir ay olarak ifade edilmiştir. Bu ayın...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “...Gerçekten Allah katında sizin en üstün ve şerefli olanınız, O’na karşı en...

Kıymetli bir mürşid bir beldeye irşada gidiyor. Kısa zamanda ilim ve takvası, etkili irşadı sadece o beldede değil, civar köylerde kasabalarda da duyuluyor.Nihayet bu...

İzzet ve şerefin kaynağı Allah Tealâ’dır. Dilediğini zillete düşüren, hakir bırakan ve mağlup eden de O’dur. Fakat izzet de zillet de kullar için sebeplere...

İnsanın ruh ve beden diye iki temel unsurdan oluştuğu herkesin malumudur. Yaratılış hikmetine uygun bir nazarla bakıldığında, aslında bütün varlıkların görünen yanlarının yanında, ilk...
481,538HayranlarBeğen
41,513TakipçilerTakip Et