Kulların hallerini arz, başlarına gelen sıkıntı ve kederlerin çözümü için Allah Tealâ’dan yardım ve destek istemek olan dua; aynı zamanda kullar için bir ibadet,...

Şecaat kelimesi, İslâm’dan önce gözü karalığı ve saldırganlığı ifade etmek için, kabilecilik ve intikamla ilgili durumlar için kullanılıyordu. İslâm’la birlikte ise şecaat, zulüm ve...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Yüce dinimiz İslâm, Cenab-ı Mevlâ’nın Cebrail a.s. vasıtası ile son peygamber Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’e gönderdiği en son ve...

Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere temel kitaplarımızın Arapça olmasının yanında, Arapça tarih boyunca farklı müslüman toplumları birbirine bağlayan çok önemli bir köprü olmuştur. Aynı...

Bizler, İslâm tarihinin Hz. Peygamber s.a.v. ile değil, Hz. Adem a.s. ile başladığına inanırız. Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e kadar gönderilen her peygamberin de, tezkire/hatırlatma...

1 Ocak 630 Allah Tealâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında...

Muhabbet, sözlükte sevgi anlamındadır, “hub” (sevmek) kökünden türemiştir. Bu konuyla özel olarak ilgilenen tasavvuf erbabına göre ise muhabbet manevi hallerdendir. Sûfiler muhabbeti üç sınıfa...

Günümüzde yaşanan önemli sorunlardan biri de, pek çoğumuzun evdeki hali ile dışarıdaki halinin farklı olmasıdır. Öyle ki, anne babası, hanımı, çocukları veya yakın komşularıyla...

Vâsile b. Eskâ r.a.’ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasul-i Ekrem s.a.v. şöyle buyuruyor: “En büyük yalan, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Dünya hayatına imtihan için gönderildik. Bu imtihandan yüz akı ile çıkmanın ilk şartı da Cenab-ı Mevlâ’yı tanımak, O’nun sıfatlarını...

İnsan, küçük kâinattır. Zübde-i alem, yani alemin özüdür. Allah Tealâ’nın mucizesidir. Halifesidir. Eşref-i mahlûkatttır, yaratılmışların en şereflisidir. Allah Tealâ’nın eşsiz sanat eseridir. Beden gibi...

Mekkeli müşrikler, Habeş Kralı Necaşî’ye hediyelerle bir heyet göndererek ona sığınan müslümanları ülkesinden çıkarıp kendilerine teslim etmesini istemişlerdi. Necaşî, karar vermeden önce müşriklerin suçlamalarına...
Sükût ile irşad

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf, 18) buyuruyor Rabbimiz. Peygamberimiz s.a.v. de, “Allaha ve ahiret gününe iman...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz. Böylece Allah da sizi...
Önce Namaz

Hicrî dördüncü asrın büyük sûfisi Ebu Nasr Serrâc (v. 378), el-Lüma isimli eserinin giriş bölümünde, bu eseri telif sebeplerinden bahsederken şu hususlara temas eder: “Çağımızda...

İnsanlık tarihi, Hak davetçileri ile onların karşıtları arasındaki mücadeleden ibaret. İslâm tarihi için de durum bundan farklı değil. Efendimiz s.a.v.’in risaletinden itibaren asırlar boyu...
Semerkand Dergisi Ekim 2016 - Muharrem ve Aşûra

Muharrem ayı, Peygamberimiz s.a.v. tarafından “Şehrullah: Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiş, Ramazandan sonra en hayırlı ve en üstün bir ay olarak ifade edilmiştir. Bu ayın...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “...Gerçekten Allah katında sizin en üstün ve şerefli olanınız, O’na karşı en...

Kıymetli bir mürşid bir beldeye irşada gidiyor. Kısa zamanda ilim ve takvası, etkili irşadı sadece o beldede değil, civar köylerde kasabalarda da duyuluyor.Nihayet bu...

İzzet ve şerefin kaynağı Allah Tealâ’dır. Dilediğini zillete düşüren, hakir bırakan ve mağlup eden de O’dur. Fakat izzet de zillet de kullar için sebeplere...

İnsanın ruh ve beden diye iki temel unsurdan oluştuğu herkesin malumudur. Yaratılış hikmetine uygun bir nazarla bakıldığında, aslında bütün varlıkların görünen yanlarının yanında, ilk...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur,...

İman edenler için birer sevinç ve rahmet vesilesi olmak üzere bahşedilen iki büyük bayramdan birine yaklaşmaktayız. 12 Eylül Pazartesi günü, takvimlerimiz Kurban Bayramı’nın ilk...

Bediüzzaman Said-i Nursî, “Âsâ-yı Mûsa” adlı eserinde anlatır: İkinci Dünya Savaşı’nın cereyan ettiği günlerdir. Üstad’ın savaşın seyri konusunda ilgisizliği talebelerinin dikkatini çeker. Derler ki,...

İmam-ı Gazalî rh.a. hazretleri İhyau Ulûmi’d-Dîn isimli meşhur kitabında şöyle anlatır: “Basralı meşhur kadın sûfilerden Rabia Adeviyye’ye; – Bulunduğun mevkiye nasıl ve ne ile yükseldin, diye...
Adalet İçin

(Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve -Allah Tealâ’ya hamd ü senalar olsun- seçilmiş...

İNSANLAR BİR İŞİ YAPMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLIK YAPAR, BAŞARILI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARIN OLUŞMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIR. HAZIRLIK AŞAMASI DOĞRU, GEREKTİĞİ GİBİ VE İSABETLİ OLANLAR,...

"Ben" demişti İblis... Kendini beğenmişti. Allah’a karşı gelmiş ve Hz. Âdem a.s.’a secde emrini yerine getirmemişti. – Seni secde etmekten alıkoyan nedir, diye sorunca; – “Ben...

Kalp, insanı diğer tüm varlıklardan ayıran, onu eşref-i mahlukat kılmaya vesile olan aza. Öyle ya, insan ancak kalbiyle Hakk’ı bilir, marifet deryasına girer, kulluğa...
484,749HayranlarBeğen
40,431TakipçilerTakip Et