İlk Yaratılış ve Bilgi

“Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sâdık iseniz şunların isimlerini bana bildirin, dedi.” (Bakara  31)

Hak Tealâ Hazretleri, bundan önceki ayet-i celilesi ile meleklerin: “Âdemoğlu yeryüzünü fesada uğratıp bozar, acaba bozgunculuk yapıp kan dökecek bir kavmi halk etmekteki hikmet nedir?” diye sorduklarını beyan etmişti. Meleklere cevaben, “onların bilemeyecekleri şeyleri bilmekte olduğunu, her yaratışının bir hikmete dayandığını” işaret buyurmuştu. (Bakara, 30)

Sonra Cenab-ı Hak, meleklere daha fazla bilgi vererek bu kısa ve genel cevabı açmayı diledi ve Hz. Âdem a.s.’ın meleklerin bilmediği faziletini ve üstün olduğu tarafı açıkladı. İşte Bakara Suresi 31’inci ayet bu fazilet ve üstünlüğü beyan eder. Bu da Hz. âdem’e “bütün isimlerin” öğretilmiş olmasıdır.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.