Ey Allahım

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin dîdarından ayırma.

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahî din u imandan ayırma.

Sararıben solup döndüm hazana
İlahî hazanımı daldan ayırma.

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam
İlahî yaprağım gülden ayırma.

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlahî bülbülüm gülden ayırma.

Balığın canını suda dediler
İlahî balığım gölden ayırma.

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlahî kulu sultandan ayırma.

Eşrefoğlu Rûmî k.s. (1353 – 1469)