Anlamak ve Anlatmak

Geçenlerde sosyal medyada bir yazı gördüm:

“Çocuk bir camiyi göstererek annesine sorar, ‘Anne bu ne?’ Anne, ‘Cami kızım’ der. Bu modernitenin cevap usulüdür. Geleneğiyle irtibatı devam eden bir annenin buna cevabı şudur:

‘Bu Sultan I. Ahmed’in yaptırdığı bir selatin camiidir kızım. Selatin sultan sözcüğünün çoğuludur, yani sultanların, yani hanedan üyelerinin, yani padişah ve yakınlarının yaptırdıkları abidevi camilere denir. Batılılar iç mimarisinde çokça Türkkarî yani Türk üslubunda mavi çini kullanıldığı için Mavi Camii derler. 17. yüzyılda yapılmıştır, mimarı Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Sedefkâr Mehmet Ağa’dır. Şimdilik bu kadarını aklında tut yavrum’ denilerek çocuğun belleğine fazla yükleme yapmadan ve bıktırmadan gönlüne sağlam bir temel atılır.”

“Geleneği ile irtibatı devam eden” annenin saydığı bütün bu kuru ansiklopedik bilgiler çocuğun zihnini yormayacakmış! Ne kadar vahim bir yaklaşım!

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.