Asra Yemin Ederim ki

Asr sure-i celilesi Mekke’de nazil olmuştur. Üç ayet-i kerimeden ibarettir. Adını ilk ayetteki “Asr”dan almıştır. Surede insanı ebedi kayıp ve yıkımdan kurtaracak yollar gösterilmektedir.

Ashab-ı kiramın birbirleriyle karşılaştıklarında biri diğerine Asr suresini okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. Surenin nüzul sebebi şöyledir:

Hz. Ebubekir r.a. müslüman olunca Mekke kâfirleri bunu hazmedemeyip:

– Zarara girdin ey Ebubekir! Çünkü atalarının dinini terk ediyorsun, dediler. Hz. Ebubekir r.a. ise onlara şu cevabı verdi:

– Ziyana uğramak hakkı kabul etmede değildir. Asıl zarar eden sizsiniz. Hiç görmeyen, işitmeyen, ihtiyaçlarınıza cevap veremeyen, dünyevî musibetleri gideremeyen, ahiret azabını önleyemeyen putlara tapıyorsunuz!

Bu olay üzerine Cebrail a.s. Asr suresini getirdi. Allah Tealâ bu sure-i celile ile asıl zarar edenlerin kâfirler oluğunu beyan etmiş oldu.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.