Derviş Bohçası

Marifet, dervişin Hakk’ı bilme yolculuğudur. Bu yolculuk aslında kendini bilmekle ilgilidir. Çünkü marifet yolculuğu kişinin nefs terbiyesiyle başlar. Nefs terbiyesi sayesinde kişi kötü arzulardan ve dünyevî tutkulardan (şehvetlerden) kurtulduğu gibi aklı ve zihni de temizlenir. Bunun sonucu olarak kalbi ilahî feyz ve ilhamlara açık hale gelir.

Marifet yolculuğunun doğru bir istikamette gerçekleştiğinin delili ise takvadır. Ahmed b. Asım Antakî k.s. hazretleri, “Kalbinde en fazla Allah korkusu bulunan kimse, Allah hakkında en çok marifete sahip olan kimsedir.” diyor. Yani tasavvufî yolculukla edinilen bilginin sıhhati, kişide artan takvayla, Allah korkusuyla ölçülür. Bunun ölçüsü de amellerin artması ve güzelleşmesidir.

Cihat Ceylan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.