Derviş Bohçası

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz Allah Tealâ’ya en sevgili olanınız, başkalarıyla ülfet edip iyi geçinen ve kendisiyle de iyi geçinilen kimsedir. Mümin, başkalarıyla dost olarak iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen kimsedir.” (Ahmed, Müsned)

Bu hadis-i şerif hakkında Şehabeddin Sühreverdî k.s. hazretleri şu açıklamayı yapmıştır: “Rasulullah s.a.v. bu sözüyle insan yaratılışında bulunan bir ahlâka işaret etmektedir. Bu ahlâk, marifet ve yakîni tam, akıl yönünden en dengeli, ehliyet ve kabiliyet yönünden en kâmil olan kimselerde bulunur. İnsanlar içinde bu vasfı en çok kendisinde bulunduranlar peygamberler, sonra da velîlerdir. İnsanları sevme ve onlarla kaynaşma ahlâkında bütün insanlığın en ön safında Rasulullah Efendimiz s.a.v. bulunmaktadır.”

Cihat Ceylan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.