Hâl Dili

Aydınlık Kalpler

Müminlerin emiri Hz. Ali r.a. şöyle demiştir:

“Yeryüzünde Allah Tealâ’nın nuranî kapları vardır. Onlar kalplerdir. Kalpler içinde Allah Tealâ’nın en güzel buldukları, en kuvvetli, en temiz ve en ince olanlarıdır. Bunlar, dinde en kuvvetli, şüphelerden en temiz ve din kardeşlerine karşı en hassas olan kalplerdir.” (Ebu Talib el-Mekkî, Kalplerin Azığı)

Söz mü Sükût mu?

Ensar’ın ileri gelenlerinden Muaz b. Cebel r.a anlatıyor:

“Bir gün Efendimiz s.a.v.’e;

– Ya Rasulallah! Dilimizin konuştuklarıyla hesaba çekilecek miyiz, diye sordum. Allah Rasulü s.a.v.:

– Hayret sana Ya Muaz! İnsanları yüz üstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başkası mıdır? Sükût edersen selamet bulursun. Konuştuğun zaman ise sözün ya lehinedir ya da aleyhinedir.’ buyurdu.” (Tirmizî, İman, 8)

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.