Hâl Dili

Kılavuzsuz Yola Giren

Mevlâna hazretleri k.s. şöyle der:

“Ey sâlik! Kendine bir mürşid bul. Zira Allah’a giden bu yol, kılavuz olmayınca çok âfetli, çok korkulu bir yoldur. Çok defa gidip geldiğin bir yolda bile kılavuzsuz gidersen şaşırıp kalırsın. Ya hiç bilmediğin bir yolda halin nice olur?

Aklını başına al da nazlanma, kılavuzsuz gitmeye kalkışma! Eğer bir mürşid-i kâmilin gölgesi senin üstüne düşmeyecek ve gerektiğinde elinden tutmayacak olursa, gulyabani sesleri seni saptırır.

Bu yolda senden daha akıllı nice kişiler vardı. Hepsi de sapıtıp gittiler. Yalnız başına ve yanlış yola gidenlerin nasıl sapıtıp gittiklerini Kur’an’dan dinle. Şeytanın onları ne hale getirmiş olduğunu anla! Şeytan onları, istikamet ve hidayet caddesinden yüz binlerce kez uzak yollara götürdü. Felakete uğrattı.”

Mevlâna Celaleddin-i Rûmî, Mesnevî, 1/194

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.