Kapı Ne Zaman Kapandı ki?

13. yüzyılın meşhur sûfilerinden Ataullah İskenderî k.s. hazretleri “Tâcü’l-Arûs: Gelin Tacı” adlı eserinde Cenab-ı Hakk’a gayret ile yönelmenin gerekliliği hususunda şöyle der:

Allah’ın muhabbetinin tadını tatmadan bu dünyadan göçmeyesin. O’nun muhabbetinin tadı yiyecek ve içeceklerde bulunmaz. Çünkü bunlardan istifade etmekte inkârcılar ve hayvanlar sana ortaktır. Sen asıl Allah’ın zikrinin tadını almakta meleklere ortak ol.

Ruhlar nefs serpintilerine tahammül edemez. Dünya leşine battığında Allah’ın huzuruna çıkmaya layık olamazsın. Çünkü günah kirine bulaşmış olanlar Allah’ın huzuruna çıkamazlar. O halde kalbini ayıplardan temizle ki gayb kapıları sana açılsın.

Allah’a yönel, tövbe ve zikirle O’na dön. Kim ısrarla kapıyı çalarsa kendisine kapı açılır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.