Kendi Ejderhan Seni Yutarsa

İnsanın iki gözü, bir dili var. Sol gözüyle dünyaya, sağ gözüyle ahirete bakar. Ârifler daha da öte her iki gözleriyle Mevlâ’ya bakarlar. Ahmaklar ise her iki gözleriyle dünyaya bakarlar.

Allah Tealâ’nın bizlere verdiği tek dil ise tek sözü söylemek içindir: “Lâ ilahe illallah, Muhammedün rasulullah.”

Allah Tealâ dilimize yetmiş türlü tat koymuş. Bu ne demektir? Dilinizi acıya, ekşiye sokmayın; tatlıya, bala sokun. Acı nedir? Yalandır, gıybettir, bühtandır, dalaveredir. Ekşi ise mekruhlar, gafletler, isyanlardır. Onun için Mevlâ, dilimizi kapalı yere koymuş.

Göz ise vücut evinin penceresi gibi olmuş. Ahiret işine sol gözünü karıştırma. Dünyaya meyil ile ahireti bozma. Namaza dünyayı karıştırma.

Mehmet Ildırar’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.