Kime İhtiyacın Var?

Kitaplarda anlatıldığı üzere mürşid üç kısımdır. Kimisi belagatla konuşur. Kimisi sükûtidir, ara sıra konuşur. Kimisi tamamen sükûtidir. Mürşid-i kâmilin vasfı kelamında değil, nazarındadır. Allah Tealâ’nın tecellisiyle, güneşin dünyayı aydınlattığı gibi kalpleri aydınlatır, parlatır. Onun için Hazreti Mevlâna k.s. Mesnevi-i Şerifte şöyle buyuruyor:

“Gül mevsimi geçince gül kokusunu nereden alacaksın? Şüphesiz gül suyundan.”

Gülden murad Peygamber Efendimiz s.a.v., gül suyundan murad ise mürşid-i kâmil, evlâd-ı Rasuldür.

Muhteremler, ârifler ölüleri diriltir. Ölülerden murad mezardaki ölüler değil, İslâm’ın emirlerinden uzaklaşmış ölü kalplerdir. Onun için sîretleriyle, yaşantılarıyla ölüyü diriltir; suretleriyle Allah Tealâ’nın yolunda insanları irşad eder, hidayete götürürler.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.