Korkmadan Üzülmeden

Kur’an-ı Kerim’in tertibine göre ilk olarak Bakara suresinde yer alan “Onlar için korku yoktur; onlar mahzun da olmayacaklardır.” ifadesi, farklı ayetlerde toplamda on iki kez tekrar edilmektedir.

İlgili ayetlerde müminlerin çeşitli vasıfları sıralanmakta ve her bir ayet, “korku” ve “hüzün/üzüntü” hâlinden emin olma müjdesiyle tamamlanmaktadır.

Peki, ayet-i kerimelerde yer alan korku ve hüzünden emin olma hâlinin mahiyeti nedir? Bu eminlik nerede gerçekleşecektir?

Ahiret korkuları

Müfessirler, ayetlerde geçen korku ve üzüntüden emin olma hâlinin, ahiret hayatının çeşitli safhaları ile ilgili olduğu konusunda hemfikirdirler. Câmiu’l-Beyân tefsirinin müellifi İbn Cerîr et-Taberî rh.a., ilgili ayetlerdeki korkmama ve üzülmeme ifadelerini, “Onlara (müminlere) cehennem azabından dolayı korku yoktur; geride bıraktıkları dünya hayatından dolayı veya dünyada iken yapamadıkları şeylerden dolayı da üzülmeyeceklerdir.” şeklinde tefsir etmiştir.

Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.