Muhacire Ensar Olmak

Muhacire kardeş olup evini, işini, aşını paylaşan Medineli müslümanlara, “yardım edenler” anlamına “Ensar” isminin ilk kez Kur’an-ı Kerim’de Allah Tealâ tarafından verilmesi dahi bu vasfı taşımanın şerefini anlatmaya kâfidir.

Hz. Peygamber s.a.v. Ensar’ı “dünyanın en değerli ve makbul insanları” diye nitelemiş, onların ve nesillerinin bağışlanması için Allah Tealâ’ya dua etmiştir.

Ensar olmak, Âlemlerin Efendisi’nin bu övgüsüne ve duasına mazhar olmaktır.

Ensar olmak; mümin kardeşliğini hatırlamanın, tasaddukla arınmanın, ahiret için azık toplamanın, infak ederek “birr”e ulaşmanın, böylece Allah katında “ebrar”, yani iyiler zümresine dahil olmanın imkânıdır.

Ali Yurtgezen’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.