Sabahın Rabbine Sığınırım

Namazlarda sıkça okuduğumuz, maruz kaldığımız bir şerrin giderilmesi için başvurduğumuz Felâk suresi beş ayet olup, Medine’de nazil olmuş (Medenî) bir suredir.

Felâk ve Nâs sure-i celileleri, başlarında bulunan “eûzü: sığınırım” kelimelerinden dolayı “Muavvizeteyn” (sığındıran, koruyan ikili) diye adlandırılmıştır. Muavvizeteyn surelerinin nüzul sebebi ile ilgili birkaç rivayetten, müfessirlerin çoğunluğunun tercih ettiği rivayet şöyledir:

Yahudi Lebîd b. el-A’sam, Hz. Peygamber s.a.v.’e büyü yapmak maksadıyla bir yay kirişine on bir düğüm atıp Zervan adındaki kuyuya bıraktı. Bu sihirden dolayı Peygamber Efendimiz s.a.v. bir süre etkilendi. Bu sürenin son kırk gün hastalandı, son üç gece de hastalığı şiddetini iyice artırdı. Bunun üzerine Felâk ve Nâs sureleri nazil oldu.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.