Sûfilere Göre Fakirlik ve Zenginlik

Sûfiler, halkın ve insanların sıfatı olması bakımından fakr ile gınâdan (fakirlik ve zenginlikten) hangisinin daha faziletli olduğu hususunda farklı kanaattedirler. Allah’ın ganî olması bu ihtilafın dışındadır. Zira Allah Tealâ hakiki manada Ganî’dir, zengindir. Bütün vasıflarda en mükemmel mertebe (kemâl), Allah’a hastır.

Yahya b. Muaz, Ahmed b. Ebu’l-Havarî, Hâris Muhasibî, İbn Atâ, Rüveym, Ebu Hasan b. Şem’ûn, Ebu Said Fazlullah (Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun) gınânın fakrdan daha üstün olduğu kanaatindedirler. Onlara göre; Gınâ Hak Tealâ’nın sıfatıdır, onun fakir olması mümkün değildir. Kul ile Allah Tealâ arasında müşterek olan bir sıfat, mukaddes ve müteal olan Allah için caiz olmayan bir sıfattan daha mükemmeldir. Yani zenginlik fakirlikten daha üstündür.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.