Üç Kişinin Sohbetinden Sakının

Şeyhlerin şeyhi Yahya b. Muaz rh.a. ne güzel söylemiş: “İnsanlardan üç zümrenin sohbetinden sakın: Gafil âlimler, yağcı dervişler ve cahil mutasavvıflar.”

Gaflet içinde bulunan âlimler, dünyayı gönüllerinin kıblesi haline getirmiş, Şeriat’ın kolay tarafını tercih etmişlerdir. Sultanlara tapınmayı huy, padişahların çevrelerini tavaf yeri edinmişlerdir. Halkın itibarını kazanmış olmayı mihrapları durumuna sokmuş, zekâlarının hilelerine kanmış, kalplerini sözlerindeki incelik ve güzellik ile meşgul etmişlerdir.

Muhakkik âlimler ve üstadlar hakkında kötüleyici dillerini salıvermişler, din büyüklerini sözleriyle alt etmekle meşgul olmuşlardır. İki cihanı terazilerinin kefelerine koysalar yine de doymazlar. Bundan dolayı kini ve hasedi mezhepleri haline getirmişlerdir. Kısacası bunların hiçbiri ilim değildir. Zira ilim bir sıfattır ki, ona sahip olandan her türlü cehalet yok olup gider.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ekim 2017 sayısında.