Görüş Bildir

Bin Aydan Hayırlı Gece

Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu gece hakkında müstakil bir sure vardır ve meali şöyledir: 

“Biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.”
(Kadir 1-5) 

Enes b. Mâlik r.a. Rasulullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
“Kadir Gecesi olunca, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile iner. Ayakta ibadet eden (namaz kılan) veya oturarak Allah’ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 3695) 

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 
“Kim bütün Ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazlarını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir Gecesi’ne rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3707)Semerkand Dergi Logo