Görüş Bildir

Dünyanın En Kısa Mektubu

Eski Yunanistan’daki Spartalılar savaşçılıkları kadar az söz söylemek adetleriyle de ün yapmışlardır. İran [Pers] – Yunan çatışmaları devrinde bu hal tarihin kaydettiği en kısa mektubun yazılmasına sebep olmuştur: Bu mektubun içinde yalnız bir tek edat vardır! Mesele şöyledir: İran serdarlarından biri, Sparta ordusunun komutanı Lysandros’a bir mektup yazarak:

“Eğer Yunanistan’a girecek olursam, ortalığı kan ve ateş içinde bırakacağım!” demiştir.

Sparta’nın verdiği ünlü cevap da işte şu edattan ibarettir:

“Eğer!”


İsmail Hami Danişmend, Tarihî Hakikatler, Timaş, İstanbul, 2007 Kasım, s. 254.


Semerkand Dergi Logo