Görüş Bildir

Dünyaya on Gün Ara

“Allah Rasulü s.a.v., Ramazan’ın son on günü girdiğinde gecesini ibadetle geçirirdi, ailesini de uyarırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” (Müslim, İtikâf, 1)

İtikâf, cemaatle namaz kılınan bir mescidde, oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek bulunmak demektir. Ramazan-ı Şerif’in son on gününde itikâfa girmek, Peygamberimiz s.a.v.’in yaptığı bir uygulamadır ve  hanefîlere göre sünnet-i kifayedir. Yani bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi, Cenab-ı Hakk’ın itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur. Bununla beraber durumu müsait olanların itikâfa girmesi çok faziletli bir davranış olur. Hz. Âişe r.anha validemiz buyurmuştur ki:

“Rasulullah s.a.v. ömrünün sonuna kadar bütün Ramazanların son on gününü itikâfta geçirmiştir.” (Müslim, İtikâf, 3)

İtikâfla ilgili ayrıntılı bilgi için ilmihal kitaplarına bakılmalıdır.


Semerkand Dergi Logo