Görüş Bildir

Kurban ve Bayram

Vakit namazlarında sık sık okuduğumuz Kevser suresinde Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser, 1-2)

Rabbimizin ihsanıyla müminler için sevinç ve rahmet vesilesi olmak üzere seçilen bir vakte doğru akıyor zaman. 1 Eylül 2017, Kurban Bayramı’nın ilk günü.

Ümmet olma şuurumuzun tazelendiği günler olan bayram günleri, müminlerin ortak bir sevinci teneffüs etmesidir. Müslümanın en uzak coğrafyadaki kardeşiyle zihin ve kalp olarak bir olup bu kutsî hediye ile kurtuluş araması, Hak Tealâ’nın rahmetine sarılmasıdır.

*  *  *

Sözlükte “yakınlaşmak, yakın olmak” manasına gelen kurban, dinî bir terim olarak Allah rızası için ibadet maksadıyla belli bir vakitte belli şartları taşıyan bir hayvanı belli bir usül ile boğazlamak demektir. Bu şekilde boğazlanan hayvana da kurban adı verilir.

Rabbimiz ayet-i celîlede, “Onların (kurbanların) etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac, 37) buyurmaktadır. Bu ulvî beyana göre kurban ibadeti kulun Allah’a yakınlaşma gayretinin, takva ve teslimiyetinin ifadesidir diyebiliriz. “Müslüman” kelimesinin “Allah’a teslim olan kimse” manasına geldiğini düşündüğümüzde, bir teslimiyet ifadesi olan kurban ibadetinin manevi yönü daha net anlaşılacaktır.

*  *  *

Vakit namazlarında sık sık okuduğumuz Kevser suresinde Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser, 1-2)

*  *  *

Kurban ibadetinin mahiyetini ve kurban ile müminlerin bu ibadetle nail olduğu rahmeti Hazreti Peygamber s.a.v. şöyle açıklamıştır:

Zeyd b. Erkâm r.a. sorar:

– Ya Rasulallah bu kurban kesme nedir?

– Atanız İbrahim’den kalma bir sünnettir.

– Bizim bundan kazancımız ne?

– Kurbanın her kılına karşılık bir sevap!

*  *  * 

Efendimiz s.a.v. müminlere bir müjde olmak üzere şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğlu Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz kesilen o kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.”

*  *  *

Kurban Bayramı’nın İslâm ümmetine birlik ve bereket getirmesini diler, kurban vesilesi ile Allah’a yakınlaştırılan kullardan olmayı niyaz ederiz.


Semerkand Dergi Logo